متخصص زنان و زایمان پزشکی است که در تشخیص، درمان و مدیریت مشکلات و بیماری‌های مرتبط با سیستم تولید مثل زنان، بارداری و زایمان تخصص دارد.