فیزیوتراپی آسیب ورزشی یک شاخه از فیزیوتراپی (علم ترکیبی فیزیک و توانبخشی) است که به تشخیص، ارزیابی، درمان، و پیشگیری از آسیب‌ها و مشکلات جسمانی مرتبط با ورزش و فعالیت‌های ورزشی می‌پردازد.

این نوع فیزیوتراپی به ورزشکاران و افراد دارای فعالیت‌های ورزشی کمک می‌کند تا آسیب‌های ورزشی را تشخیص دهند، بهبودی را تسریع بخشند، عملکرد ورزشی خود را بهبود ببخشند و از ایجاد مشکلات جدید در آینده جلوگیری کنند.