بادکش درمانی

بادکش درمانی به نوع خاصی از ماساژ چینی اشاره دارد که پزشکان طب سنتی چینی چندین کاپ شیشه ای (بیشتر شبیه شیشه های کروی باز) را روی بدن قرار می دهند.

بادکش درمانی سنتی چینی بر روی سیستم مریدان بدن کار کرده و هر نقطه بالقوه مسدود را برای بهبود جریان انرژی چی باز می کند.

این درمان همچنین به تجدید نیروی مریدان‌ ها و اندام‌ هایی که حداکثر یا بهترین پتانسیل خود را ندارند کمک می‌ کند.

از نظر علمی، تکنیک‌ های بادکش درمانی سنتی چینی بیشتر برای فعال کردن سیستم لنفاوی بدن، بهبود گردش خون و ترمیم سیستم داخلی یا بافت ها شناخته شده‌ است.

نقش آتش در بادکش درمانی

بادکش درمانی با آتش روشی سنتی است که پزشک یک منبع آتش را روشن می کند، آن را در داخل کاپ قرار می دهد و سپس منبع آتش را قبل از قرار دادن کاپ بر روی پوست خارج می کند.

نگران نباشید، کاپ گرم نیست و با فشار کار می کند. با گرم شدن هوای داخل کاپ، انرژی جنبشی افزایش یافته و منبسط می شود.

سپس وقتی پزشک آن را روی پوست قرار می‌ دهد، خنک می‌ شود و فشار داخل کاپ کاهش می‌ یابد. در نتیجه کاپ پوست را مکیده و سپس به پوست می ‌چسبد.

رویکرد مدرن

رویکرد مدرن و کمی ایمن تر این روش، استفاده از مکانیزم پمپ برای ایجاد مکش است. مکش ایجاد شده توسط پمپ مکنده ویژی های زیر را دارد:

 • فشار سازگارتر
 • فشار ثابت تر
 • کنترل شده تر
 • گرمای نزدیک به صفر

با این حال این روش نیز تمام مزایای سلامتی بادکش درمانی سنتی چینی را دارد.

گاهی اوقات پزشک روی پوست روغن ماساژ ریخته و روغن باعث می شود کاپ ها (در حالت مکش) در اطراف کمر یا روی پوست حرکت کنند.

این تکنیک ماساژ با فشار معکوس نام داشته و با نام "ژو گوان" نیز شناخته می شود. ژو گوان در انگلیسی به معنای کاپ های لغزنده است و یک هدف اصلی دارد:

شروع مجدد جریان چی (انرژی درونی بدن) در بیمار

مزایای سلامتی شروع مجدد جریان چی عبارتند از:

 • افزایش سطح انرژی و جریان درونی بدن
 • افزایش هوشیاری ذهنی
 • افزایش تمرکز ذهنی
 • افزایش قدرت جسمی و روحی
 • افزایش طبیعی ایمنی بدن

به چند جلسه بادکش درمانی نیاز دارم؟

تعداد و دفعات جلسات بادکش درمانی سنتی چینی بر اساس موارد زیر در هر شخص متفاوت است:

 • سن
 • شدت بیماری یا سلامتی
 • نحوه پاسخ بدن به درمان

برخی از بیماران حتی از اولین جلسه (یا چند جلسه اول) تغییرات زیادی احساس می کنند. برخی دیگر تنها پس از 6 تا 12 جلسه یا بیشتر از مزایای این روش درمانی بهره مند می شوند.

به طور کلی، فردی که سال ها بیمار بوده است، در 4 هفته اول به 2 تا 3 جلسه درمان در هفته نیاز دارد و سپس به تدریج می توان جلسات را به یک بار در هفته کاهش داد.